Vragen over het retourneren van uw bestelling? Op deze pagina vindt u meer informatie. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met de klantenservice. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht houdt in dat u het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is), het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, zult u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte moeten stellen dat u de overeenkomst wil herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (de link vindt u onderaan de pagina), maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dan toe heeft gedaan, inclusief leveringskosten, met uitzondering van €40,- servicekosten (administratie, etc.) en eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen ervoor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerste valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Krijg ik automatisch mijn geld terug als ik mijn artikel retourneer?

Als u de bestelling al heeft betaald, dan wordt het betaalde bedrag door ons teruggestort. Let op! Het betaalde bedrag zal zonder de werkelijke transportkosten (€85,-) worden overgemaakt. Het terug te betalen bedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort.

Download formulier herroepingsrecht